ออนไลน์ 189 คน

เยี่ยมชม 24,437 คน

ข่าวกิจกรรม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก จัดการประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยยากไร้

18 กุมภาพันธ์ 2564 36 ครั้ง สกาวรัตน์ สกุลธีรโชติ แชร์  

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก จัดการประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยยากไร้ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการรับ -ส่งรักษาตัวที่ รพ.กรณีแพทย์นัด


ประมวลภาพกิจกรรม 8 ภาพ

เปลี่ยนภาษา