ออนไลน์ 178 คน

เยี่ยมชม 24,487 คน

ข่าวกิจกรรม

บริษัท ซิกเนเจอร์ ไนน์ จำกัด ขอส่งมอบรถขยะแบบเปิดข้าง-เทท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม. ให้กับ อบต.ปากโทก

5 กุมภาพันธ์ 2564 52 ครั้ง สกาวรัตน์ สกุลธีรโชติ แชร์  

อบต.ปากโทก รับมอบรถขยะแบบเปิดข้าง-เทท้าย ความจุไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม. จากบริษัท ซิกเนเจอร์ ไนน์ จำกัด ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ณ ทีี่ทำการ อบต.ปากโทก

 


ประมวลภาพกิจกรรม 10 ภาพ

เปลี่ยนภาษา