ออนไลน์ 193 คน

เยี่ยมชม 24,509 คน

ข่าวกิจกรรม

การรับฟังความคิดเห็นในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ รับ ขน กำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลฯ (บ่อขยะแบบฝังกลบ) หมู่ที่ 7

3 กุมภาพันธ์ 2564 67 ครั้ง สกาวรัตน์ สกุลธีรโชติ แชร์  

การรับฟังความคิดเห็นในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ รับ ขน กำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลฯ (บ่อขยะแบบฝังกลบ) หมู่ที่ 7 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ลานโดมอเนกประสงค์หลังห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก


ประมวลภาพกิจกรรม 46 ภาพ

เปลี่ยนภาษา