ออนไลน์ 276 คน

เยี่ยมชม 24,520 คน

ข่าวกิจกรรม

การรับฟังความคิดเห็นในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ รับ ขน กำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลฯ (บ่อขยะแบบฝังกลบ) หมู่ที่ 6

2 กุมภาพันธ์ 2564 43 ครั้ง สกาวรัตน์ สกุลธีรโชติ แชร์  

การรับฟังความคิดเห็นในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ รับ ขน กำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลฯ (บ่อขยะแบบฝังกลบ) หมู่ที่ 6 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ลานโดมอเนกประสงค์หลังห้องประะชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก


ประมวลภาพกิจกรรม 47 ภาพ

เปลี่ยนภาษา