ออนไลน์ 312 คน

เยี่ยมชม 24,532 คน

ข่าวกิจกรรม

การรับฟังความคิดเห็นในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ รับ ขน กำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลฯ (บ่อขยะแบบฝังกลบ) หมู่ที่ 5

29 มกราคม 2564 45 ครั้ง สกาวรัตน์ สกุลธีรโชติ แชร์  

การรับฟังความคิดเห็นในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ รับ ขน กำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลฯ (บ่อขยะแบบฝังกลบ) หมู่ที่ 5 ในวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ลานโดมอเนกประสงค์หลังห้องประะชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก

 


ประมวลภาพกิจกรรม 43 ภาพ

เปลี่ยนภาษา