ออนไลน์ 206 คน

เยี่ยมชม 24,415 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 มี.ค. 64การประชุมกองทุนขยะรีไซเคิลชุมชนตำบลปากโทก แชร์  
4 มี.ค. 64งานป้องกันฯ อบต.ปากโทกเข้ารับโล่และเกียรติบัตร รางวัล "ชมเชยเหรียญเงินระดับประเทศ " การป้องกันเด็กจมน้ำ  แชร์  
4 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกร่วมกับธนาคารกรุงไทย ให้บริการรับลงทะเบียน "โครงการเราชนะ"สำหรับ ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิในการช่วยเหลือ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง แชร์  
25 ก.พ. 64ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ธนาคารกรุงไทย ออกให้บริการ รับลงทะเบียน "โครงการเราชนะ" สำหรับ ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิในการช่วยเหลือ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานหลังเก่า  แชร์  
18 ก.พ. 64งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก จัดการประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยยากไร้  แชร์  
5 ก.พ. 64บริษัท ซิกเนเจอร์ ไนน์ จำกัด ขอส่งมอบรถขยะแบบเปิดข้าง-เทท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม. ให้กับ อบต.ปากโทก แชร์  
3 ก.พ. 64การรับฟังความคิดเห็นในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ รับ ขน กำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลฯ (บ่อขยะแบบฝังกลบ) หมู่ที่ 7 แชร์  
2 ก.พ. 64การรับฟังความคิดเห็นในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ รับ ขน กำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลฯ (บ่อขยะแบบฝังกลบ) หมู่ที่ 6 แชร์  
29 ม.ค. 64การรับฟังความคิดเห็นในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ รับ ขน กำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลฯ (บ่อขยะแบบฝังกลบ) หมู่ที่ 5 แชร์  
29 ม.ค. 64การรับฟังความคิดเห็นในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ รับ ขน กำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลฯ (บ่อขยะแบบฝังกลบ) หมู่ที่ 4 แชร์  
28 ม.ค. 64การรับฟังความคิดเห็นในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ รับ ขน กำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลฯ (บ่อขยะแบบฝังกลบ) หมู่ที่ 3 แชร์  
27 ม.ค. 64การรับฟังความคิดเห็นในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ รับ ขน กำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลฯ (บ่อขยะแบบฝังกลบ) หมู่ที่ 2 แชร์  
26 ม.ค. 64การรับฟังความคิดเห็นในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ รับ ขน กำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลฯ (บ่อขยะแบบฝังกลบ) หมู่ที่ 1 แชร์  
25 ม.ค. 64การจัดทำการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตำบลปากโทก 7 หมู่บ้าน ในการขออนุญาตประกอบกิจการ รับ ขน กำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลฯ (บ่อขยะแบบฝังกลบ) แชร์  
22 ม.ค. 64งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ดำเนินกิจกรรม 5 ส.  แชร์  
21 ม.ค. 64ศูนย์พัฒนาเล็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ณ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา แชร์  
21 ม.ค. 64การประชาสัมพันธ์แนะนำการดาวน์โหลดและการใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" แชร์  
29 ธ.ค. 63จุดบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (วันปีใหม่ 2564) แชร์  
28 ธ.ค. 63วันคนพิการสากล ประจำปี 2563 แชร์  
24 ธ.ค. 63การประชุมคณะทำงานในการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการ เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/6 | แสดง 20 จาก 103 รายการ
เปลี่ยนภาษา