เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
ประกาศขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุและพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ชมรมคนพิการ ตำบลปากโทก ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563 กิจกรรมพรมแฟนซีอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
อบต.ปากโทก ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 และเงินเยียวยาประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวนเงิน 3,000 บาทอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
นายก อบต.วัดจันทร์ประชุมมอบนโยบายร่วมพัฒนาพื้นที่ตำบลวัดจันทร์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ พัฒนาพื้นที่ตำบลวัดจันทร์บริเวณถนนประชาอุทิศ อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปี 2563อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตราอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรมที่ 1 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภ้ยมะเร็จเต้านมอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
พิธีมอบบ้าน ตามโครงการ บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เพื่อผู้ยากไร้เมืองสองแคว “ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพิษณุโลก อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลวัดจันทร์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลกอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
กิจกรรม "ปั่นกันวันพุธเยี่ยมบ้านยามเย็น" ครั้งที่ 57 เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ ในเขตตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้าอบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
โครงการก่อสร้างถังประปาหอสูงขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 8 บ้านกกม่วงอบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
วีธีเอาตัวรอดจากอุทกภัยอบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.20s. 0.50MB