เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
การประชุมคณะทำงานในการพิจรณาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการในการ เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย916 ก.ค. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประำปี 256348 เม.ย. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประำปี 2563712 ก.พ. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประำปี 2562413 พ.ย. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประำปี 2562415 ส.ค. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256248 ส.ค. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562516 พ.ค. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประำปี 2562615 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB