เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก,อบต.ปากโทก ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลกองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก

76 หมู่ 5 ตำบลปากโทก
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
65000

โทรศัพท์ มือถือ 088-2814161 โทร: 0-55335524
โทรสาร 0-55335524 ต่อ 203
อีเมล์ paktok@windowslives.com


ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือ ให้ความช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก

ผ่านทาง application line
0.01s. 0.50MB