ออนไลน์ 147 คน

เยี่ยมชม 24,592 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก

  • 76 หมู่ 5 ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
  • โทรศัพท์ มือถือ: 088-2814161
    แจ้งเหตุด่วนงานป้องกันฯ: 055-243999
    โทรศัพท์: 0-55335524 โทรสาร 0-55335524 ต่อ 203
    อีเมล์ paktok@windowslive.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา