ออนไลน์ 219 คน

เยี่ยมชม 24,418 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
31 มี.ค. 64แผนป้องกันการทุจริต64 แชร์  
13 ก.ค. 63การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
13 ก.ค. 63มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
13 ก.ค. 63การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต กองช่าง แชร์  
12 ก.ค. 63การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี กองช่าง แชร์  
10 ก.ค. 63การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กองช่าง แชร์  
29 มิ.ย. 63การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กองการศึกษาฯ แชร์  
29 มิ.ย. 63ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (กองการศึกษา) แชร์  
29 มิ.ย. 63ข้อมูงเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (กองการศึกษา) แชร์  
29 มิ.ย. 63ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (กองการศึกษา) แชร์  
29 มิ.ย. 63แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต กองการศึกษาฯ แชร์  
22 มิ.ย. 63การดำเนินการเพื่อจัดการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน งานป้องกันฯ อบต.ปากโทก ปี พ.ศ.2563 แชร์  
21 มิ.ย. 63การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของงานป้องกันฯ อบต.ปากโทก ปี พ.ศ.2563 แชร์  
21 มิ.ย. 63การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของงานป้องกันฯ อบต.ปากโทก แชร์  
19 มิ.ย. 63การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม งานป้องกันฯ แชร์  
19 มิ.ย. 63ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น งานป้องกันฯ แชร์  
19 มิ.ย. 63ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี งานป้องกันฯ แชร์  
19 มิ.ย. 63ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต งานป้องกันฯ แชร์  
19 มิ.ย. 63แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แชร์  
17 มิ.ย. 63ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 26 รายการ
เปลี่ยนภาษา