ข้อมูลทั่วไป
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      การดำเนินงานของอบต.
      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ปี 2554
      แผนการดำเนินงาน
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 
       โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี(กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา) ปี 2561( 8/23/2018 10:33:35 AM )
       โครงการฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2561( 8/22/2018 2:33:03 PM )
       โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี(แห่เทียนประจำพรรษา)ประจำปี 2561( 8/22/2018 9:32:34 AM )
       ปรับปรุงถนนซอยคลองส่งน้ำฝั่งตะวันออก หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 7/17/2018 2:36:08 PM )
       จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 7/3/2018 7:36:20 PM )
       ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 ดีสมบูรณ์ หมู่ที่ 6( 5/8/2018 2:34:57 PM )
       ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร้องสล่า (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 5( 5/8/2018 2:32:36 PM )
       ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังหรือหินคลุก สายเรียบคลองสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4( 5/8/2018 2:31:27 PM )
       ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคลองนาตาล (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3( 5/8/2018 2:29:40 PM )
       ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2( 5/8/2018 2:28:31 PM )
       ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองส่งน้ำฝั่งตะวันออก (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1( 5/8/2018 2:25:59 PM )
       ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนท์ประปา บ้านแกนงิ้ว-หนองหญ้าม้า หมู่ 7 ต.ปากโทก( 5/2/2018 1:58:41 PM )
       โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังใหม่) หมู่ที่ 5 ต.ปากโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 4/27/2018 1:08:43 PM )
       โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร้องสล่า (ต่อจากของเดิม) หมู่ 5 ต.ปากโทก (e-bidding)( 4/25/2018 11:43:44 AM )
       โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังหรือหินคลุกสายเรียบคลองสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 4 ต.ปากโทก (e-bidding)( 4/25/2018 11:39:18 AM )


จำนวน : 259 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ในทั้งหมด 18 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก
76 หมู่ 5 ตำบลปากโทก
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000
มือถือ 088-2814161 โทร: 0-55335524 แฟกซ์: 0-55335524 ต่อ 203 Email :
Copyright 2013. paktok.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.